Product is beschadigd en nu?

Bij ontvangst van een zending dient u zorgvuldig te controleren of er geen transportschade aan de verpakking en/of de inhoud zit. Bij twijfel uitpakken, een aantekening op de paklijst zetten óf de zending weigeren. Wanneer u voor ontvangst getekend heeft zonder voorbehoud, is geen reclamatie bij de vervoerder mogelijk én dus ook niet bij ons.